ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Организациона структура

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ОРГАНА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

 

Организациона шема органа Општинске управе