ПОСТУПЦИ НАБАВКИ (RHP)

Поступци:

1. Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за 5 сеоских домаћинстава

Документација поступка:

Тендерска документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору