ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧ

Заменик председника Скупштине општине БачСТАНКО КОНДИЋ
 
Tелефон: 021/770-075, лок 120
Факс 021/770-330
 
Рођен 12.12.1939. године у Радомировцу, Босна и Херцеговина, по занимању правник у пензији. Живи у Бачу. Ожењен и има двоје деце.