ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКАТА

1 Обавештење о могућностима озакоњења незаконито изграђених објеката
2 Захтев за озакоњење објeкта / објеката
3 СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ