ОПШТИНА БАЧ МЕЂУ ИЗАБРАНИМ ОПШТИНАМА У ПРОЈЕКТУ ПАКЕТА ПОДРШКЕ ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СКГО

Стална конференција градова и општина је на основу поднетих пријава на јавни позив за пакет подршке у оквиру пројекта „Подршка локалним самоуправама у Србији на путу ка ЕУ - Друга фаза" а након евалуације и селекције одабрала 10 градова и општина у којима ће се спроводити поменути пакет подршке.

Од 65 пристиглих пријава, општина Бач је на основу пријаве одабрана за пакет подршке унапређења пословне климе на локалном нивоу и то за област јавно – приватног партнерства.

Програм „Подршка локалним самоуправама у Србији на путу ка ЕУ - Друга фаза" финансира Влада Шведске, а реализује СКГО у партнерству са Шведском асоцијацијом локалних власти и региона (САЛАР). Сврха програма је пружање подршке и даља припрема градова и општина у Србији за приступање ЕУ кроз унапређење квалитета услуга, јачање дијалога између кључних актера и ефикасније локалне администрације, а у складу са принципима добре управе и родне равноправности.

СКГО - ОПШТИНА БАЧ