ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо  све  житеље  из   улица Пере Сегединца, Радићеве и Венац.

Да  је општина  Бач   почела  израду  Плана,   који  треба  да  омогући  коначну  легализацију- озакоњење   ваших  стамбених  објеката.

Тим  поводом  позивамо  вас  да присуствујете  заједничком  састанку  тзв.(консултативној  радионици),  где  ће  вас израђивач  плана  упознати  са  основним  циљевима  његове  израде.

Скуп  на који  вас  позивамо  биће  одржан  у  петак    01. марта  2019.  Године   са  почетком  у   11.00  часова,  у сали   Ватрогасног  дома  у  Вајској.