ОБАВЕШТЕЊЕ

 
Обавештавају се грађани општине Бач да ће Основни Суд у Бачкој Паланци, канцеларија суда за пријем и оверу у Бачу послове из своје надлежности обављати сваког понедељка у времену од 7:30 до 15:30 часова. 
 
Основни Суд