РАСПИСАН КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ

Oпштина Бач обавештава привредне субјекте да је Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписао Jавни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2017. години.
Циљ Јавног конкурса је унапређење конкурентности туристичке понуде АП Војводине на иностраном и домаћем тржишту, кроз подстицање квалитета рада привредних субјеката.
Више информација о конкурсу можете сазнати на http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/cir/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/904-18-2017-2017

РАСПИСАН КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ