ДОБРОВОЉНО СЛУЖЕЊЕ ВОЈНОГ РОКА СА ОРУЖЈЕМ И КУРС ЗА РЕЗЕРВНЕ ОФИЦИРЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

Центар министарства одбране Нови Сад обавештава заинтересована лица мушког и женског пола, да је и даље у току јавни конкурс за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и курс резервних официра Војске Србије.
Право пријављивања имају држављани Републике Србије старости од 19 до 30 година који испуњавају услове конкурса.
Више информација може се добити на интернет страници Министарства одбране www.mod.gov.rs или у центру Министарства одбране Нови Сад у Новом Саду, ул. Браће Јовандић бр.4 или у канцеларијама Министарства одбране у Бачкој Паланци, ул. Краља Петра Првог  бр. 16, први спрат, соба бр.25, (тел. 021/210-1170), односно у Бачу, Трг Др Зорана Ђинђића бр. 2, други спрат, соба бр. 215, понедељком, (тел. 021/770-007).
После потписивања уговора који дефинише права и обавезе обе стране, кандидат за добровољно служење војног рока одлази у један од центара за обуку Војске Србије ( Сомбор, Ваљево или Лесковац).
Закон о војној, радној и материјалној обавези прописује да служење војног рока траје 6 (шест) месеци.
Служење војног рока са оружјем је један од предуслова за заснивање радног односа у јединицама Војске Србије у статусу професионалног војника.
 
Центар министарства одбране
Нови Сад
 

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ